CHOPN: Cílíme na CID

Nov 12, 2020

Sprecher:innen

Über

MUDr. Šárka Klimešová. Ph.D. CHOPN: Cílíme na CID Tato přednáška je součástí digitalizovaného sympozia akreditovaného ČLK a za účast je možné získat kredity. Sympozia se můžete účastnit na adrese https://chopnaastma.slideslivehealth.cz/ Po registraci máte možnost shlédnout přednášky a absolvovat test. Po úspěšném vyplnění testu (80 % a více správných odpovědí) se automaticky generuje certifikát ČLK ve formátu PDF ke stažení do Vašeho počítače.

Organisator

Präsentation speichern

Soll diese Präsentation für 1000 Jahre gespeichert werden?

Wie speichern wir Präsentationen?

Ewigspeicher-Fortschrittswert: 0 = 0.0%

Empfohlene Videos

Präsentationen, deren Thema, Kategorie oder Sprecher:in ähnlich sind